PROOF-web-LV-05

Mūsu galvenais uzdevums ir sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai Jūs sasniegtu savus biznesa mērķus vai pat pārspētu tos. Mūsu sniegtās konsultācijas, pakalpojumi un atbalsts ikdienas darbā palīdz veidot Jūsu uzņēmuma atpazīstamību sabiedrībā. Precīzs un cilvēkiem saprotams uzņēmuma tēls, kas lieliski saskan ar tirdzniecības veicināšanas kampaņu aktivitātēm, vienmēr sniedz rezultātu, ļauj uzņēmumam būt pamanāmam un rada labu augsni ilgtermiņa stratēģijas realizēšanai. Proof ir nenovērtējams sabiedrotais Jūsu uzņēmuma komunikācijas attīstībā.

about

PROOF-web-LV-06

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedriskās attiecības ir stratēģiska saruna starp uzņēmumu un sabiedrību. Lieliski, ja palīdzēt var kāds, kurš pārvalda dažādas šīs sarunas tehnikas, pārzina knifus un dažādās iespējas pareizi uzrunāt un pārliecināt. Proof eksperti palīdzēs efektīvi vadīt Jūsu uzņēmuma attiecības ar masu medijiem, izstrādās komunikācijas kampaņas, rīkos pasākumus žurnālistiem, radīs netradicionālus risinājumus ierastām problēmām, iedvesmos darbiniekus, sniegs palīdzīgu roku situācijās, kuras var risināt ar lobija palīdzību, un nāks talkā, plānojot uzņēmuma biznesa stratēģijai atbilstošas sponsoringa aktivitātes. Nodrošinām ne tikai pilnu PR pakalpojumu spektru, bet arī lielisku servisu.

MĀRKETINGA & PĀRDOŠANAS VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS

Proof komanda profesionāli liek lietā visus instrumentus, kas var palīdzēt sasniegt Jūsu biznesa mērķus. Maksimāli efektīvam rezultātam, sabiedrisko attiecību darbam jāstrādā tandēmā ar mārketinga aktivitātēm, tāpēc mūsu eksperti pārvalda un piedāvā vispiemērotākos risinājumus, plānojot un realizējot veiksmīgas reklāmas un mārketinga kampaņas. Vienots uzņēmuma tēls, precīzi mērķētas kampaņas un skaidri definētas ziņas, kas uzrunā auditoriju un veicina uzņēmuma atpazīstamību un klientu lojalitāti – tās ir lietas, kas ne tikai veido sabiedrības viedokli par uzņēmumu, bet uzlabo arī tā pārdošanas rezultātus.

EKSPORTS & INOVĀCIJAS JEB ATBALSTS START-UP UZŅĒMUMIEM

Mums apkārt ir daudz jaunu un daudzsološu uzņēmumu ar lieliskām idejām un ambīcijām, tikai jautājums – vai izdosies tās realizēt mūsdienu sīvās konkurences apstākļos? Mēs varam dot savu artavu Jūsu start-up uzņēmuma attīstībā un atpazīstamības veidošanā, jo lieliski pārzinām jauno uzņēmumu specifiku un iespējas, turklāt mums ir nenovērtējama pieredze, atbalstot šādu uzņēmumu ārvalstu tirgus iekarošanu. Mūsu klientu sarakstā ir start-upi, kas saņēmuši “Sprīdīša balvu” par eksporta attīstību, un zinām, kā palīdzēt arī citiem.

PROOF-web-LV-04

Mūsu klientu skaits un daudzveidība turpina palielināties. To tirgus mērogi tikai pierāda, cik daudzpusīgi un efektīvi mēs varam būt!

experience-bottom

PROOF-web-LV-03